FANDOM


Name - Kvíz o Slovensku

Developer - Tiny Ghost

Link - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinyghost.slovenskokviz

Category - Trivia

Type of game - Quiz

Achievements - 12

Total points - 62000

Requires knowledge of Slovak language is required (or advised)


3000 points

 1. Správne zodpovedaných otázok 50x - Correctly answer 50 questions
 2. Neprávne zodpovedaných otázok 100x - Inorrectly answer 100 questions
 3. Použiť žolíka 50/50 200x - Use 50/50 cheat 200 times
 4. Použiť žolíka Zmena Otázky 200x - Use Change question cheat 200 times
 5. Použiť žolíka Zastavenie času 200x - Use Stop time cheat 200 times
 6. Použiť žolíka Publikum 200x - Use Audience cheat 200 times


5000 points

 1. Správne zodpovedaných otázok 150x - Correctly answer 150 questions
 2. Neprávne zodpovedaných otázok 300x - Inorrectly answer 300 questions


7000 points

 1. Správne zodpovedaných otázok 500x - Correctly answer 500 questions
 2. Neprávne zodpovedaných otázok 500x - Inorrectly answer 500 questions


10000 points

 1. Odoslať otázku do databázy - Send a question into the database
 2. Odstránenie reklám - Remove the ads